banner

Obwód Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim obejmuje miejscowości: Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór - zgodnie z uchwałą nr XI/122/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Zbiór przepisów regulujących organizację Szkoły zawiera rozdział IV Statutu Szkoły (dostępny w zakładce: Akty normatywne).

Organami Szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły;
 • Zastępca Dyrektora Szkoły (Wicedyrektor);
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.

Zadania i kompetencje poszczególnych organów Szkoły oraz zasady współdziałania i rozwiązywania konfliktów pomiędzy nimi opisuje rozdział III Statutu Szkoły (dostępny w zakładce: Akty normatywne).

Na stronie internetowej Szkoły znajdują się też wykazy liczebne uczniów oraz imienne nauczycieli w danym roku szkolnym.

Godziny pracy Szkoły (od poniedziałku do piątku)

 • zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 08:00 - 16:10
 • tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym publikowany jest na stronie internetowej Szkoły
 • świetlica szkolna jest czynna w godzinach 07:00 - 16:00
 • godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego oraz biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym publikowane są na stronie internetowej Szkoły
 • wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym publikowany jest na stronie internetowej Szkoły

Harmonogram spotkań z Rodzicami oraz dyżurów nauczycielskich (tzw. godzin dostępności) w danym roku szkolnym publikowane są na stronie internetowej Szkoły.

Podmiot udostępniający informacje: Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Utworzony: przez: Małgorzata Kowalewska

BIP został przeniesiony na aktualny serwer we wrześniu 2023r.

Opublikowany: przez: Milena Grzesiak

Ostatnio aktualizowany: przez: Milena Grzesiak

Rejestr zmian:

 • 28-09-2023 21:08:17 | publikacja | Milena Grzesiak