banner

W załącznikach znajdują się aktualne wersje dokumentów.

Załączniki
Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Procedury zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak
Zaktualizowany 07 styczeń 2024 przez Milena Grzesiak
Procedura przedłużenia okresu nauki
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak
Zaktualizowany 07 styczeń 2024 przez Milena Grzesiak
Procedury wydawania duplikatów świadectw, legitymacji i innych druków szkolnych
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak
Zaktualizowany 07 styczeń 2024 przez Milena Grzesiak
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Regulamin dowozów i odwozów uczniów na terenie Gminy Grudziądz
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak
Zaktualizowany 07 styczeń 2024 przez Milena Grzesiak
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak
Zaktualizowany 07 styczeń 2024 przez Milena Grzesiak
Regulamin biblioteki szkolnej
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak
Zaktualizowany 25 październik 2023 przez Milena Grzesiak
Regulamin sal i pracowni szkolnych
Dodany: 25 październik 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Regulamin świetlicy szkolnej
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak
Zaktualizowany 25 październik 2023 przez Milena Grzesiak
Regulamin stołówki szkolnej
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak
Zaktualizowany 25 październik 2023 przez Milena Grzesiak
Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Regulamin działania Rady Pedagogicznej
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Regulamin dyżurów nauczycielskich
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Regulamin dyżurów nauczycielskich w nowym pawilonie
Dodany: 11 styczeń 2024 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Regulamin pracy zdalnej
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian
Regulamin działania Rady Rodziców
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak
Zaktualizowany 07 styczeń 2024 przez Milena Grzesiak
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian

Podmiot udostępniający informacje: Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Utworzony: przez: Małgorzata Kowalewska

BIP został przeniesiony na aktualny serwer we wrześniu 2023r.

Opublikowany: przez: Milena Grzesiak

Ostatnio aktualizowany: przez: Milena Grzesiak

Rejestr zmian:

  • 11-01-2024 08:50:16 | Dodanie regulaminu dyżurów w nowym pawilonie | Milena Grzesiak
  • 07-01-2024 17:32:07 | aktualizacja załączników | Milena Grzesiak
  • 25-10-2023 11:06:53 | aktualizacja i dodanie załączników | Milena Grzesiak
  • 28-09-2023 22:13:12 | publikacja | Milena Grzesiak